0-0-0-0-0-00-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

2018

 

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

JULEFROKOST DEN 21. NOVEMBER 2018

Den årlige julefrokost for Viborg/Skive blev holdt på Restaurant Strandtangen i Skive den 21.november 2018.

 Formand Steffen Hvidt bød velkommen til Julehygge, dejlig julebuffet, musik og bankospil.

De 102 deltagere var med til at skabe en rigtig god julestemning og sang også med på Julens salmer og sange som Musiker Poul B fra Skive spillede op til.

 En dejlig dag sluttede med det altid meget festlige og muntre julebankospil med gode præmier til de heldige.

 Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår og på gensyn i det nye år.

Sensommertur til Mariager og Omegn

Bus - Sensommertur til Mariager og Omegn den 27.september 2018 

 

Vi var 34 deltager på denne sensommertur med bus fra Ans Rejse.

 Morgenkaffe med boller og snegl i bussen undervejs til Mariager.

I Mariager gik vi om bord og  sejlede med "hjuldamperen Svanen" .

Svanen sejler på Danmarks smukkeste fjord - Mariager Fjord. 

Fjorden er 43 km og er Danmarks længste fjord jvf. Skipper som undervejs fortalte om fjorden m.m. 

Vi sejlede blandt andet forbi det fredede område Katbjerg Odde og Bramslev Bakker. Svanen anløber Hobro Havn hvor bussen ventede på os. 

Bussen kørte ad små veje og øst om Glenstrup Sø til den lille by Handest.

På Handest Station spiste vores medbragte håndmadder.

Efter frokost tog vi plads i veterantoget som køre på Mariager Handest Veteranjernbane.

Togføreren fløjtede adgang kl. 12.30 - toget bevæger sig, rejsen er begyndt. 

17 km gennem noget af det smukkeste Danmark, fjord, købstadsidyl,

bøgeskov, bølgende bakker og ådale

Banen er åbnet 1927 og kørte som lokalbane indtil 1966. Lokomotiver og vogne er fra perioden 1900 til 1950 og har kørt på lokalbaner over det meste af Danmark. 

Tilbage i Mariager mødte vi vores guide på Egepladsen. 

I 1700 tallet købte købmand Welling pladsen og anlagde en dejlig have. Det siges, at han lod fire egetræer plante: et for hver de fire sønner, han fik. Den gamle eg her på pladsen er den sidste, der er tilbage af disse træer.

I 1400 tallet blev Mariager Kloster bygget et stenkast fra pladsen. Klosteret var et af Danmarks største og mest magtfulde klostre. 

Den er den ene af kun to Birgittinerkirker i Danmark, og på trods af sin imponerende størrelse er det kun 1/5 af kirkens oprindelige størrelse, der eksisterer i dag.

Mariager Kirke fik et nyt Aubertin-Orgel i 2010. Orglet er tænkt og skabt  ind i en treenighed bestårende af:

Ånden; orglets udseende og baseret på kirkens grundlæggende proportioner, symboler og grundstemning.

Sjælen: orglet skal være i overensstemmelse med rummets ånd, dets akustik - rummets naturlige repertoire og lyd

Kroppen: den visuelle arkitektur skal tage hensyn til de givne forhold: kirkens højde, pulpiturets form og brugbare plads.

I Rosenhaven ved Klosteret " Et Rosarium med flere end 800 roser fra Kr.f. til i dag."   Eftermiddagskaffe og medbragt kage blev nydt i parken. 

Vi forsatte med bussen ad den smukke og hyggelige vej øst om og langs Mariager Fjord og via Hadsund og Hadsund broen til Restaurant Bramslev Bakker på nordsiden af Mariager Fjord.

Restaurant Bramslev Bakker ligger med imponerende udsigt over Mariager Fjords dramatiske istids skabte landskab. Bakkerne med håndføre enebærbuske, gør området til noget helt særligt.

Næste alle gik en tur til fjorden inden vi skulle nyde en dejlig middag i restauranten. 

Turen gik hjemad via Skive og de sidste var i Viborg kl. 20.15 efter en rigtig hyggelig og oplevelsesrig dag 

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

2017

JULEFROKOST

Årets sidste arrangement var Juleforkost på Højslev Kro den 16.november 2017.

 De 110 deltager var med til at skabe rigtig god julehygge på Højslev Kro denne eftermiddag..

Musiker Poul B fra Skive spillede julemusik og alle sang med i højt humør.på julesangene

 Asger Høgholm bød velkommen og fortalte også af han efter rigtige mange år i Viborg/Skive bestyrelse takkede af nu. 

Vi  siger Asger tusind tak for det meget store arbejde han har påtaget sig i bestyrelsen i alle årene..

 Formand Leif Pedersen for Region Midtjylland fortalte lidt om de mange arrangementer i regionen  i  2017,  og takkede også Asger for hans samarbejde gennem de mange år 

 Dagen sluttede med det meget muntre julebankospil med gode præmier til de heldige.

 Vi ønsker alle en gældelig jul og godt nytår. 

Efterårstur til Sønderjylland fra den 19.september til 21.september 2017 med Hanstholm Rejser.

Vi var 30 deltagere på denne skønne bustur til Sønderjylland og vejret var heldigvis med os til den gode side.

 Vi fik morgenkaffe incl. rundstykker m.m. på rastepladsen i Karup.

 Kl. 10.00 var vi ved Hjerting Kirke.

Som de gamle middelalderkirker ligger Hjerting Kirke på det højeste punkt i sognet. Kirken er tegnet af arkitekt Alan Havsteen-Mikkelsen og blev taget i brug 1992. Billedhuggeren Robert Jacobsen står for det kunstneriske udsmykning. Kunstnerens figurer indgik som en forudsætning for udformningen af rummet.  

Vi sluttede kirkebesøget med en salme og Eva spillede klaver. 

 Turen gik videre til  Fiskeri-og Søfartsmuseet i Esbjerg der er Danmarks museum for relationerne mellem landet og vandet.

Oplev havet - med sæler,fisk, fugle og hvalskeletter og fiskeriets historie.

Oplev offshore -  med den nye udstilling kan alle opleve offshore på klods hold.

Sidste stop på denne 1.dag gik til Vadehavscentret 

 Vadehavscentret er porten til UNESCO Verdensarv Vadehavet, og det unikke nye center er en  oplevelse ved første øjesyn.

Materialevalget på det nye center er tagrøret, der dominerer og skaber en bygning med tagrør på tag, undertag og vægge- og tagrøret,der har været marskens byggemateriale gennem århundreder.

Den nordiske udstilling er Trækfuglenes Vadehav og formidlingen af, hvorfor det danske Vadehav opnåede klassificeringen til UNESCO Verdensarv i 2014.

 Efter det meget smukke og spændende nye Vadehavscentret kører vi langs Vadehavet via Møgeltønder og bliver indkvartering på Sdr. Hostrup Kro.

2.dag i Sønderjylland

 Fra hammerværk til industrimuseum er Kobbermølle Industrimuseum. Et oplevelses museum til at røre ved, 350 års dansk og tysk industrihistorie.

 Omkring år 1600 grundlagdes det første hammerværk af den danske konge Christian IV. Den lille år Kruså forsynede maskinerne med ernergi , og over den nærliggende handelshavn i Flensborg fik værker leveret råmetaller fra bla. Norge. Omring 1800 havde der i Kobbermølle udviklet sig et af de betydeligste industrianlæg i Danmark og hertugdømmet Slesvig. Først i 1962 lukkede fabrikken ved Krusåen.

 Vi fik en meget spændende rundvisning i Kobbermøllen.

 Så gik turen til Danevirke - porten til Norden

 Museet rummer udstillinger om Danevirke og "Dansk i Sydslesvig"  en udstilling om det danske mindretals historie.

Danevirke forsvarede det gamle danske riges sydgrænse og spærrede for adgangen til Jylland (Hærvejen). Desuden sikrede voldene handelsvejen mellem Østersøen og Vesterhavet og Hedeby.

Ved krigsudbruddet i 1864 lå der 27 skanser ved Danevirke. Men i natten mellen 5. og 6. februar 1864 trak hæren sig tilbage til Dybbøl.

I parken kan man se ruinerne af Valdemar den Stores teglstensmur fra omkring 1170 og den gamle Skanse 14. 

 Afgang fra Schlesvig efter en meget spændende rundvisning på A.P.Møller skolen.

 Dag 2 sluttes af med en 5-retters Gourmetmenu på Christies Sdr. Hostrup Kro incl. vinmenu

 3.og sidste dag i Sønderjylland

Dagens første stop er Historiecenter Dybbøl Banke. 

I 1992 blev Historiecentret officielt åbnet af Dronning Margrethe på 128 års dagen for slaget. I centrets udstilling træder du lige ind i slaget i 1864.

Dybbøl Banke med møllen og skanserne er et dansk nationalsymbol. Her og på Als fandt de seneste egentlige krigshandlinger på dansk jord sted i 1864. Efter Genforeningen i 1920 blev skanseområdet overdraget til staten som nationalpark.  Vi så film om et meget blodigt kapitel af Danmarks historie.

Dybbøl Mølle. Den nuværende mølle er fra 1936 og den femte mølle på stedet. Møllen fra 1864 blev skudt i grus under slaget.

Næste punkt skulle vi have et besøg i Sydbank`s hovedsæde, men Sydbank meldte fra "de skulle selv bruge lokalerne til anden side"

 Vi fik så heldigvis en rundvisning  i Gråsten Slotshave af rejseleder Niels.

 Gråsten Slothave er en af vores nationale slotshaver og uløseligt forbundet med dronning Ingrid.

Haven er oprindelig anlagt som barokhave og i anden halvdel af 1700-tallet omlagt til romantisk landskabshave. Dronning Ingrid fik Gråsten Slot i bryllupsgave og satte frem til  sin død i 2000 nye standarter for moderne kongelig havekunst. Gæster kan nyde dronning Ingrids rosen- og blomsterbede, æblelunden og den gamle eg, hvorunder H:C. Andersen skrev " Den lille pige med svovlstikkerne"  

 Vi spiste frokost på Gråsten Slotshave parkeringplads. Frokosten blev anrette/serveret af buschauffør og rejseleder fra Hansholm Rejser ( de 2 har mange opgaver på sådan en tur)

Vi slutter efterårsturen til Sønderjylland med en rundvisning Knivsbjerg incl. eftermiddagskaffe.

 "Bildungsstätte Jugendhof Knivsberg" er "Michael-Jepsen-Haus" der blev indviet i 1970 hører under mindretallets ungdomsorganisation, "Deutscher Jugendverband für Nordschleswig" og er det centrale led i et kulturelt og pædagogisk arbejde med mindretallets børn og unge. Stedet er tillige kursus- og konferencecenter for hele det tyske mindretal i Danmark.

 Knivsbjerg blev købt af "Knivsberggesellschaft"  og blev Tyske nordslesvigeres samlingssted (folkefester) siden 1894. Grundstenen til opførelsen af et nationalt mindesmærke for Bismarck på Knivsbjeg  blev lagt i 1895, og tårnet kunne indvies 1901. Bismarck-mindemærket skulle understrege det tyske krav på Slesvig-Holsten, som var erobret i krigen 1864. Bismarck-statuen blev fjernet i 1919, året før folkeafstemningen i Nordslesvig. I dag står statuen på Aschberg nord for Rendsborg.

Tre måneder efter afslutningen af den tyske besættelse af Danmark sprængte danske frihedskæmpere Knivsbjegtårnet  15.-16.august 1945. Først efter København-Bonn-Erklæringerne i 1955 kom det til en afklaring vedr. oprydning på Knivsbjerg.  Af Knivsbjergtårnets granitstumper rejstes det nuværende mindemærke. Endvidere er der i 1962 anlagt en mindested for de faldne fra begge verdenskrige.

 Efter rundvisning samt foredrag om Knivsbjerg gik turen direkte hjem.

 Det blev en rigtig spændende og skøn tur i det Sønderjyske. Vi så steder som vi ikke havde set før. Vi fik foredrag  f.eks. om det danske mindretal i Tyskland og det tyske mindretal i Danmark og meget mere. En meget udbytterig tur for os alle.

 

 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Tur til Lille Vildmose.

Forårs- bustur til Lille Vildmose - Rebildcentret med Thingbæk Kalkminer og  "Røversturen"  den 17.maj 2017. 

 Vi var 55 deltager på denne skønne forårsdag.

 Bussen fra Hanstholm Rejser startede i Thisted kl. 7 med efterfølgende opsamling i Skive og Viborg. Lidt uden for Viborg gør vi ophold og nyder en kop kaffe og rundstykker på vej til Lille Vildmose. 

 I Lille Vildmose Centret får vi et foredrag om hele Vildmosen og ser en flot  naturfilm i biografen.

 Lille Vildmose Centret tilbyder unikke oplevelser for hele familien. I den nye oplevelsesrum "Norden Kæmper" er der fokus på elge, krondyr og rådyr.

 Verdens største hjort "Elgen" er flyttet ind i Lille Vildmose.

 Inden vi skal på en spændende guided bustur/gåtur i mosen spiser vi de medbragte håndmadder ved Centret

 Efter frokost får vi en meget spændende guidet rundtur i Portlandsmosen og går en tur på højmosen og mærker den gyngende grund.

 Mosen er 3 meter dyb - så man skal kun gå på trægangstien -  for ellers kommer man sandsynligvis ikke hjem igen.

Vi slutter med en tur i Udsigtstårnet, hvor man kan se hvor stort et område Lille Vildmose dækker 

 Efter kaffetid og lækre flødeboller kører vi til Rebildcentret med Thingbæk Kalkminer 

 Her får vi ligeledes en guidet rundvisning i Thingbæk Kalkminer - verdens eneste skulpturmuseum i en kalkmine.

 Originale gipsfigurer af Anders Bundgaard og Carl Johan Bonnesen.

 "Rebildcentret er et privat formidlings-og oplevelsescenter, som bygger videre på det, Anders Bundgaard startede, da han i 1935 åbnede Thingbæk Kalkminer som museum. I dag formidler centret Midthimmerlands mange stedbundne natur- og kulturværdier med særligt fokus på emnerne:

Kalk - Kilder - Kunst og Kold Krig." 

 Der er 200 - 600 flagermus der overvintrer i minerne

Efter besøget forsætter vi til "Røverstuen" som ligger få minutters kørsel fra Rebildcentret.

 I Røverstuen nyder vi en dejlig middag, en god afslutning på  en skøn dag med masser af gode oplevelser.

 

Forårshilsen fra Viborg/Skive 

Vi var 49 deltager som mødtes  i Tinghallen til en meget lækker buffet inden vi skulle ind og høre og se Strauss Festival Orchestra  & Ballet Ensemble samt Sopran Ekaterina Gorban. Dirigent var Andrei Ivanov . 

Strauss Festival Balletensemble i de forskellige imponerende dragter er på samme musikalske og professionelle niveau som medlemmerne af Strauss Festivalorkester. Balletensemblet har tilført den store Nytårskoncert et absolut originalt præg. 

Det blev en festlig aften med orkester - sanger og dansere til  Strauss skønne nytårsmusik og i meget godt selskab.